Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 25 2015

white-raven
0210 a78a 390
Reposted frombloodymonk bloodymonk viaaurinko aurinko
white-raven
1523 ccfd 390
Reposted fromlouse louse viaaurinko aurinko

June 22 2015

white-raven
9885 1a27 390
Reposted fromMiziou Miziou vianatex natex
white-raven
2690 41c7 390
Reposted fromrevalie revalie vianatex natex
white-raven
0143 b4ac 390
Reposted fromnyaako nyaako viamychalyna mychalyna
white-raven
Lubię być sobą przy Tobie.
— Kaja Kowalewska - Melanżcholie
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaaurinko aurinko
white-raven
2086 4585 390
Reposted fromdouble double viaaurinko aurinko
white-raven
Nie szukaj ideału. Bo ideałów nie ma. Znajdź kogoś, kto zdenerwuje Cie jak nikt inny. Kogoś, czyj dotyk sprawi, że odlecisz do innego świata. Przy kim nie będziesz chciała udawać nic.
Reposted fromsamozatrucie samozatrucie viaaurinko aurinko
white-raven

it shouldn't be illegal to show hair


Iranian women kicking ass and making feminist history!!!

I love how the women who *choose* to wear the hijab show solidarity to the ones who demand not to be forced to wear it.

white-raven
white-raven
1332 b376 390
Reposted fromlouse louse viaizab92 izab92
white-raven
Introverts dislike small talk, but we are fluent in the language of ideas and dreams.
— Michaela Chung
Reposted fromcallayyy callayyy viadestructives destructives
white-raven
Introverts dislike small talk, but we are fluent in the language of ideas and dreams.
— Michaela Chung
Reposted fromcallayyy callayyy viadestructives destructives
white-raven
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaaurinko aurinko
white-raven
Reposted fromgruetze gruetze viaaurinko aurinko
4586 c8b9 390

kassia:

horseshoe bend, az. march 2015.

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed vianatex natex
white-raven
4089 4d69 390
Reposted fromsweethome sweethome vianatex natex
white-raven
white-raven

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viabalu balu
white-raven
Gdy się ko­goś kocha, to kocha się całego człowieka, ta­kiego, ja­ki jest, a nie ta­kiego, ja­kim by się go mieć chciało.
— Lew Tołstoj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl